Normes generals d'enviament

NORMES GENERALS D'ENVIAMENT DE RESUMS

El Congrés exposarà treballs en format de comunicació oral i pòster.

Els resums dels treballs que es vulguin presentar s'han d'enviar mitjançant l’enllaç "Enviament de resum" que trobaràs a l’apartat comunicacions a la pàgina web del congrés. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s'utilitzarà lletra Arial, mida 10 i interlineat d'1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.

Els resum haurà de tenir les següents característiques:
1. Utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació de resums que trobaràs a l'apartat “comunicacions”.
2. Estructurar el resum de la següent manera: Títol, Autors (amb centre de treball i mail de contacte), Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Conclusions / Discussió.
3. Autors: màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.

La data límit per presentar els resums serà el dia 18 de març de 2018 a les 23:59 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.

El Comitè Científic és qui decideix el format final de presentació del treball.

A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, els dies 3 i 4 d'abril, s'informarà de l'acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic (comunicació oral o pòster).

Els 10 millors resums es presentaran en format comunicació oral per a la seva defensa. La resta de resums acceptats seran presentats en format electrònic com a pòsters.

Els 10 millors pòsters es tindran que portar impresos per a la seva exposició permanent durant el Congrés.

El primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d'estar inscrit al Congrés per poder presentar el treball. Un autor o grup d'investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d'estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.

Els pòsters i les comunicacions acceptades han de complir la normativa per a la presentació de treballs acceptats comunicacions orals i/o pòsters disponible a la web del Congrés.

S'atorgaran dos premis econòmics: un a la millor comunicació oral (400€) i un al millor pòster (200€).

Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

L'enviament del resum implica l'acceptació d'aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.

Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte un cop finalitzat el congrés.

Normes de pòster

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, abans del 23/03/2018, s'informarà de l'acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic.

S'haurà d’enviar tots els PÒSTERS ACCEPTATS a la Secretaria Tècnica en format electrònic mitjançant l’enllaç “Enviament de resums i pòsters” disponible a la web del Congrés, abans del 15/04/2018.

El pòster haurà de tenir les següents característiques:
  1. S'ha d'utilitzar la plantilla PowerPoint del pòster per fer el disseny final.
  2. Estructurar el PÒSTER de la següent manera:
      - Títol. Autors. Centres de treball. Mail de contacte.
      - Introducció.
      - Objectius.
      - Material i mètodes.
      - Resultats.
      - Conclusions / Discussió.
  3. Autors: màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.
 4. Tipus de font: Arial. Mida de lletra recomanada per al títol mínim de 60 en negreta. Mida de lletra recomanada per al text mínim de 32. Mida de lletra recomanada per als gràfics mínim de 24 (de tota manera, només són recomanacions, no obligatori).

Els 10 pòsters finalistes es tindran que entregar impresos amb mida 120x80 a la Secretaria Tècnica del Congrés el dia 18/04/2018 a les 14:00h un cop feta l’acreditació i l’entrega de documentació.

Els pòsters exposats en format paper, es podran retirar el dia 19/04/2018 a partir de els 18:45h.

Comunicacions pòster acceptades

PÒSTERS FINALISTES

Número Títol
14PERCEPCIÓN DE UN GRUPO DE PROFESORES SOBRE LAS CHARLAS DE SALUT SEXUAL IMPARTIDAS A SUS ALUMNOS
20COORDINACIÓ ENTRE UN CENTRE D’EMERGÈNCIA DE MENORS NO ACOMPANYATS I UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
27DETECCIÓ I SEGUIMENT DE LA CONDUCTA SUÏCIDA MITJANÇANT EL DIAGNÒSTIC NANDA 150-RISC DE SUÏCIDI
118TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
119¡MOU-TE AMB RITME!
139CAP A UN NOU MODEL EN L´ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT: DADES PRELIMINARS
156EFICÀCIA DE LA IMPLANTACIÓ DEL CHECK LIST PER REDUIR LES INCIDÈNCIES DE LABORATORI D’ UNA ABS
249DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL SEGÚN FACTORES CONFUSIONALES.
253EFECTIVITAT DE DOS INTERVENCIONS EDUCATIVES A PARES O CUIDADORS FUMADORS PER REDUIR L’EXPOSICIÓ TABÀQUICA PASSIVA INFANTIL
254¿CÓMO INFLUYE LA PERCEPCIÓN DEL APOYO SOCIAL Y LA SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA EN LA PATOLOGÍA HIPERTENSIVA?


e-PÒSTERS

Plafó Títol
1FEM L’ÍNDEX TURMELL- BRAÇ ALS PACIENTS DIABÈTICS?
2PERDRE LA VERGONYA AMB LA COMUNITÀRIA
3DETERMINACIÓ DE L' ITB A LA CONSULTA D'INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
4LA NECESSITAT DE MÉS GRUPS PSICOEDUCATIUS DE FIBROMIÀLGIA
6EVOLUCIÓ I CURACIÓ DE CREMADES TÈRMIQUES DE 2O GRAU PROFUNDES EN UN CENTRE D’ ATENCIÓ PRIMÀRIA.
7PROTOCOL “ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA” DE LA CONSULTA INFERMERA GESTIÓ DE LA DEMANDA.5 ANYS DE RESULTATS. ES COMPLEIX LA DERIVACIÓ A LA LLEVADORA?
8AVALUACIÓ DE LA CONSULTA OBERTA REALITZADA PER INFERMERES A 5 INSTITUTS ON ES DESENVOLUPA EL PROGRAMA SALUT I ESCOLA, CURS 2016-2017
9EXPERIÈNCIA GRUPAL EN EL MANEIG D'INHALADORS, PER INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA EN PACIENTS AMB MPOC
10ÉS VIABLE LA INTRODUCCIÓ I LA POSTERIOR AVALUACIÓ DEL TAI CHI EN LA ATENCIÓ PRIMARIA PER PACIENTS AMB PARKINSON?
11COMPARACIÓ DEL GRAU DE CONEIXEMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN PACIENTS TRACTATS AMB SINTROM EN L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I AMB DIFERENTS SISTEMA D'EXTRACCIÓ SANGUÍNIA PEL CÀLCUL DE L'INR.
12COORDINACIÓ CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA(CUAP) I EQUIPS D’ATENCIÓ RESIDENCIAL (EAR)
13PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: EMPODERAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN LA PREVENCIÓN, CONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
15STOP BIOFILM (CAS PRÀCTIC)
16I TU! QUINA ACTITUD TENS DAVANT DE LA MORT?
17“MENJA BÉ, TU HI GUANYES!”, UNA OPORTUNITAT PER A LA SALUT COMUNITÀRIA
18TROMBOSI VENOSA PROFUNDA D'ORIGEN TUMORAL A LA CONSULTA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
19DETECCIÓ OBESITAT INFANTO-JUVENIL A CAMPANYA DE VACUNACIÓ ESCOLAR 
21COM SÓN ELS JOVES D’UN CENTRE D’EMERGÈNCIA DE MENORS NO ACOMPANYATS?
22INFERMERIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA FORMANT EN AUTOCONTROL AL PACIENT ANTICOAGULAT
23INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA PER A MILLORAR ELS CONEIXEMENTS DE LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL EN ADOLESCENTS
24PRIMER PAS PER A LA PREVENCIÓ DE LES LESIONS CUTÀNIES.
25EL TPSC CLOUD COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS SEGURAS DE CUIDADOS ENFERMEROS.
26TABAQUISMO:TERAPIA GRUPAL VS TERAPIA INDIVIDUAL.
29DESBRIDAMENT DE FERIDA PER CONTUSIÓ.
30AVALUACIÓ DEL SENTIT DE LA COHERÈNCIA, GRAU D'AUTOESTIMA I MALESTAR PSICOLÒGIC EN ADOLESCENTS
31A L’ESCOLA VACUNA’T INFORMAT
32COM SON ELS NOSTRES PACIENTS DOMICILIARIS?
33CRÉIXER JUNTS. FOMENTANT LA PARENTALITAT POSITIVA DES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
34QUE FEM EN UN PACIENT FUMADOR EN ATENCIÓ PRIMARIA
35 LA GESTIÓ DE LA DEMANDA AGUDA AL EAP SANTA CLARA DE GIRONA.
36“ABORDATGE D’UN CAS COMPLEXE EN ATENCIÓ PRIMÀRIA”
37PRICK TEST: EL GRAN OBLIDAT A L´ATENCIÓ PRIMÀRIA
38VISIBILIDAD DE LA ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN AL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL SSIBE ( BAIX EMPORDÁ).
39EVOLUCIÓN DE LA ENFERMERÍA EN ESPAÑA: NIVEL EDUCATIVO.
40DESBRIDAMENT DE FERIDA PER CONTUSIÓ.
41TALLER D' INSOMNI EN CENTRES D' ATENCIÓ PRIMARIA.
42EXPERIÈNCIA GRUPAL EN EL MANEIG D'INHALADORS, PER INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
43COORDINACIÓ ENTRE HOSPITAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP) MITJANÇANT LA INFERMERA GESTORA DE CASOS (IGC)
44SABEM SI ELS NOSTRES PACIENTS TENEN ALTERAT EL SEU PATRÓ DE LA SON?
45L´ENVIAMENT DE SMS RECORDATORI DE CITA PROGRAMADA DISMINUEIX L´ABSENTISME DELS PACIENTS A LA CONSULTA D´ATENCIÓ PRIMÀRIA.
46LA NOSTRA POBLACIÓ CONEIX QUINS SERVEIS OFERIM DES DE L´EAP?
47PREVALENÇA D’ARTERIOSCLEROSI SUBCLÍNICA EN POBLACIÓ HIPERTENSA
48FORMACIÓ, DES D’UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL I DE SALUT , DE LA CULTURA PAQUISTANESA A PERSONAL SANITARI
49ANÀLISI DE VALIDESA DE L'VITALOGRAPH EN PATOLOGIA OBSTRUCTIVA CRÒNICA
50QUÈ SAPS DE LES BEGUDES ENERGÈTIQUES A LA TEVA EDAT?
51SALUT PERCEBUDA I ESTILS DE VIDA DE TREBALLADORS D’UNA ORGANITZACIÓ SANITÀRIA INTEGRADA
52USO DE BENZODIACEPINAS EN EDAD AVANZADA
53FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA EN EL ADULTO
54LA REHABILITACIÓ DOMICILIÀRIA: UNA EINA ÚTIL PER MILLORAR ELS PACIENTS ATDOM
55PRÒTESIS DE GENOLL TRACTADES A DOMICLI
56PARCS GERIÀTRICS: COL·LABORACIÓ ENTRE FISIOTERÀPIA I INFERMERIA
57ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE LUMBÀLGIES EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT I DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT-TARRAGONÈS EN COL·LABORACIÓ AMB L'HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII I LA XARXA SANITÀRIA DE SANTA TECLA
58COL·LABORACIÓ DEL FISIOTERAPUETA D’ATENCIÓ PRIMARIA EN ESCOLES I INSTITUTS
59SOBRECÀRREGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DELS PACIENTS PCC Y MACA A DOS CENTRES DE SALUT DEL VALLÈS OCCIDENTAL.
60ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN UN CUAP.
61ATENCIÓ INTEGRADA, PRECOÇ I PROACTIVA A LA COMPLEXITAT : COORDINACIÓ INFERMERA GESTORA CASOS ESIC / ATENCIÓ PRIMÀRIA
62ADHERÈNCIA I TÈCNICA INHALATÒRIA DELS PACIENTS PCC AMB MPOC D’UN CAP URBÀ
63IMPLEMENTACIÓ DE LES INTERVENCIONS GRUPALS EN TABAQUISME PER TERRITORIS
64IMPACTE D´UNA ACCIÓ FORMATIVA EN CURES PAL·LIATIVES A CUIDADORS DE PACIENTS AMB TRASTORN MENTAL SEVER QUE VIUEN EN COMUNITAT
65L’AUTOESTIMA I L’AUTOPERCEPCIÓ DE LA IMATGE CORPORAL DELS ADOLESCENTS.
66LA PELL TÉ MEMÒRIA: PROTEGIM-NOS, PROTEGIM-LOS.
67ESTUDI DESCRIPTIU POBLACIÓ ATDOM”
68CONTINUITAT DELS TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS A L’ALTA HOSPITALÀRIA. CONCILIACIÓ I ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA
69DETECCIÓ DE L’ESTREPTOCOC FARINGI EN DOS CUAP DE BARCELONA
70PACIENTS HÍPER FREQÜENTADORS DELS CENTRES D’URGENCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIAP
71CARACTERÍSTIQUES D’UNA CONSULTA D’ÍNDEX TURMELL BRAÇ
72ESCOLTEM A LA POBLACIÓ DE BELLPUIG
73TABAQUISME I COMORBILITATS DELS PACIENTS ATESOS EN UNA CONSULTA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP) VERSUS UNA CONSULTA DE DESHABITUACIÓ TABAQUICA
74DETECCIÓ D’OPORTUNITATS D’INTERVENCIÓ EN LA PREVENCIÓ DE L’OBESITAT INFANTIL A LES LLARS D’INFANTS A L’ANOIA
75EVALUACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES EN ALUMNOS DE PRIMERO DE LA ESO DE UN INSTITUTO DE LLEIDA.
76CAPACITAT RESOLUTIVA DE LA CONSULTA DE DESHABITUACIÓ TABÀQUICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
77PREVALÈNCIA DELS PUNTS GATELL MIOFASCIALS (PGM) A LA CINTURA ESCAPULAR DELS CASTELLERS
78PROJECTE BATA: TREBALLANT AMB L’ÈTNIA GITANA DES DE LA COMUNITATA
79ELS PACIENTS CRÒNICS AL CUAP
80“EVIDENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL PROCESO RESPIRATORIO AGUDO Y REAGUDIZACIONES”.
81“INTERVENCIÓN COMUNITARIA. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA EN LA UNIDAD DE ESCOLARIZACIÓN COMPARTIDA.”
82MARXA NÒRDICA COM A EINA DE SALUT COMUNITÀRIA.
83ESTRATÈGIA PER AUGMENTAR LA COBERTURA DE PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ESCOLAR D’UN DISTRICTE DE BARCELONA
84MICROCÀPSULES CURES D’INFERMERIA
85PROGRAMA PACIENT EXPERT®: AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT EN PACIENTS AMB DIABETES MELLITUS 2
86MILLOREM EL MODEL DE GESTIÓ COMPARTIDA DE LA DEMANDA DEL DIA
87MASSATGE INFANTIL
88PERFIL D’USUARIS DURANT L’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓ PERSONALITZADA (SPD) D’UN EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA URBÀ
89ABORDATGE INTEGRAL DES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A PACIENT INTERVINGUT DE SARCOMA ESTERNOCLAVICULAR I RECONSTRUCCIÓ AMB PENJOLL.
90PROTOCOL D’ATENCIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL LLARG SUPERVIVENT ONCOLÒGIC
91ACTIUS EN SALUT, UNA NOVA EINA PER A LA SALUT COMUNITÀRIA AL BARRI DE BONAVISTA
92ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD DEL ADULTO EN ATENCIÓN PRIMARIA
93PACIENT EXPERT DE TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL: LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
94LA GESTIÓ DEL CAS: COORDINACCIÓ RESOLUTIVA I PROACTIVA D’ INFERMERA GESTORA DE CASOS I TREBALLADOR SOCIAL EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
95OXIGEN CRÒNIC DOMICILIARI AL CAP DR CARLES RIBAS
96EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA SOBRE “MICROMACHISMOS” A UN GRUPO DE ALUMNOS DE 4OESO DE UNA ESCUELA DE TERRASSA
97ABORDAJE NO FARMACOLÓGICO DEL INSOMNIO: TERAPIAS COGNITIVO CONDUCTUALES
98MANEJO DEL ESTRÉS EN CUIDADORAS INFORMALES DE PACIENTES DEPENDIENTES
99VISIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS ACERCA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA”
100ESTUDI DE LA FREQÜENTACIÓ AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, RELACIONAT AMB L’AUTOPERCEPCIÓ DE LA SALUT (APS).
101LA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA EN TABAQUISME DEL TALLER ESCOLAR GENERA ALT INTERÈS EN 75% D’ADOLESCENTS
103ESTRATÈGIA ‘FEM SALUT!’ DE PROMOCIÓ D’ENTORNS ESCOLARS SALUDABLES
104MEDIACIÓ CULTURAL EN DONES QUE SOL·LICITEN CONSELL CONTRACEPTIU AL PROGRAMA SIRIAN RAVAL
105ESIC: AMB LA "I" D'INTEGRAL
106ABORDATGE INFERMER DE LES ÚLCERES D’ETIOLOGIA ARTERIAL
107CERCA BIBLIOGRÀFICA SOBRE LES NAFRES PER PRESSIÓ EN L’ÀMBIT DOMICILIARI
110EL LABORATORI: UNA ALTRA MIRADA A TRAVES DE L’EINA PROSP I TPSC-CLOUD
111ÚLCERAS MALEOLARES ASOCIADAS AL TRATAMIENTO CON HIDROXIUREA.
112UNA EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE- SERVEIS (APS) A L’ASSIGNATURA DE CURES AL VELL.
113AJUDES TÈCNIQUES PER MALALTS DEPENENTS
11410 ANYS D’ESCOLA DE CUIDADORS A L’ABS MONTBLANC
116L’ INFERMERIA I LA NECESSITAT DE LA POBLACIÓ ACTUAL D’APRENDRE A ENVELLIR
117MANEJA TU DIABETES: CONOCERLA MEJOR
120CONEIXEMENT I APLICABILITAT DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DELS PROFESSIONALS D’INFERMERIA I COMPARACIÓ AMB ELS ACTUALS ESTUDIANTS DE GRAU D’INFERMERIA.
121DADES PRELIMINARS DE L’ESTUDI HADES: DETERMINANTS PRONÒSTICS DE MORTALITAT I REINGRÉS EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AVANÇADA (ICA) ATESOS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA.
122ABORDATGE DE FERIDA TRAUMÀTICA EN EXTREMITAT INFERIOR AMB HEMATOMA SUBCUTANI INTERN
123AMPUTACIÓ NO TRAUMÀTICA DE DIT EN PEU DIABÈTIC: COMPLICACIÓ EN PACIENT AMB DIAGNÒSTIC DE 10 ANYS D’EVOLUCIÓ I MALA ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT
124AVALUACIÓ DE L'EFECTIVITAT DEL PROGRAMA D'ALFABETITZACIÓ EN SALUT MENTAL “ESPAIJOVE.NET” EN LA REDUCCIÓ DE L'ESTIGMA I AUGMENT DE CERCA D'AJUDA EN LA POBLACIÓ ADOLESCENT ESCOLARITZADA: PROTOCOL DE L'ESTUDI.
125VALORACIÓ DESCRIPTIVA DELS PACIENTS D´ ATENCIÓ PRIMÀRIA AMB TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL.
126APROXIMACIÓ QUALITATIVA DEL CONTROL DEL INR DELS PACIENTS AMB TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL.
127VALORACIÓ DEL GRAU DE CONTROL DELS PACIENTS ATESOS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA AMB TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL .
128TABAC, ADOLÈSCENCIA I ENTORN SOCIAL
131IMPLEMENTACIÓ DE LA INTERPRETACIÓ VIRTUAL DE L’ESPIROMETRIA I L’ELECTROCARDIOGRAMA A LA CONSULTA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
133INFERMERES I EDUCADORES INFANTILS, PROJECTE EN COMÚ
134REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA: FACTORS DE RISC ASSOCIATS ALS ERRORS DE MEDICACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
135INCONTINENCIA URINARIA Y SU AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES
136EQUIP DE SUPORT INTEGRAL A LA COMPLEXITAT (ESIC): VALORACIÓ DE PACIENTS I CUIDADORS
137INFERMERES: RESOLEM LA DEMANDA AGUDA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?
138"LA GESTIÓ DE CASOS DES DE LA COMPLEXITAT: UN NOU REPTE CAP A L’EXCEL·LÈNCIA EN LES CURES"
140PERCEPCIÓN DE SALUD EN LOS NIÑOS DE 9-10 AÑOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN BARCELONA (2011-2012)
141HI VEUEN BÉ ELS NOSTRES ADOLESCENTS AMB LES SEVES LENTS CORRECTORES?
142NECESSITAT D’UN GRUP PSICOEDUCATIU?
143PROTOCOL DE PSICOEDUCACIÓ GRUPAL PER A PERSONES AMB DEPRESSIÓ I COMORBIDITAT FÍSICA.
144TABAC I ENOL . HI HA RELACIÓ AMB EL CÀNCER DE COLON?
145BABY-LED WEANING : MIEDOS Y MITOS.
146EXAMEN DELS ASPECTES INTENCIONALS I NO INTENCIONALS DE LA NO ADHERÈNCIA ALS MEDICAMENTS. UN TREBALL D’INFERMERIA
147INTERVENCIÓ NUTRICIONAL PER AVALUAR L’EFECTE DE LA DIETA MEDITERRÀNIA SOBRE LA FUNCIÓ PULMONAR EN FUMADORS: L’ASSAIG CLÍNIC MEDISTAR (MEDITERRANEAN DIET AND SMOKING IN TARRAGONA).
148PROJECTE D’EDUCACIÓ EN RENTAT DE MANS AMB SOLUCIÓ ALCOHÓLICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA: VALORACIÓ DE L’EFICÀCIA.
149AVALUACIÓ DE LA INFORMACIÓ I PREPARACIÓ DEL PACIENT ABANS DE L’ESPIROMETRIA
150EFECTIVITAT D’UNA INTERVENCIÓ DE RENTAT DE MANS EN ATENCIÓ PRIMARIA
151PROJECTE RADRAS I SALUT MENTAL
152VALORACIÓN DEL INFORME PREALT POR LAS ENFERMERAS DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CENTRO HOSPITALARIO DE BARCELONA
153PROGRAMA D´ATENCIÓ COMPARTIDA EN EL MANEIG DEL TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL (TAO) EN UN CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA
155DISNEA. ¿ES UN FACTOR RELACIONADO CON LA PRESENCIA DE DEPRESIÓN EN PERSONAS CON EPOC?
157REDUIR UN 5 % LES CAIGUDES EN ELS PACIENTS INSTITUCIONALIZATS EN EL MUNICIPI DE SALOU
158GRUP PSICOEDUCATIU DE FIBROMIÀLGIA.
159LA TORRE CAMINA
160 MILLORA EN EL PROCÉS D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE LES ABS D’UNA REGIÓ SANITÀRIA
161IMPORTÀNCIA DEL TREBALL INTERDISCIPLINARI EN UN ENTORN RURAL
162INTERVENCIÓ GRUPAL EN LA SOBRECÀRREG DELS CUIDAROS DE PACIENTS INCLOSOS EN LA UNITAT
163IMPLEMENTACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ SOCIAL AL CAP LLIBERTAT
164L'ÚS DE RELACTADOR I EL SUPORT DEL GRUP DE LACTÀNCIA PER ACONSEGUIR UNA LACTÀNCIA MATERNA EXCLUSIVA EN UN NADÓ D'UN MES I MIG: A PROPÒSIT D'UN CAS.
165PROMOCIÓ DE L’AUTOCURA PER CANVIAR L’AUTOPERCEPCIÓ DE LA SALUT
166 EVALUACIÓ D´UN GRUP DE SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA EN EL CAP RAMBLA DE TERRASSA.
167CAPACITAT RESOLUTIVA DE LA GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA (GID) AL CAP LARRARD.
168ENFERMERAS DE ATENCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIA FARMACÉUTICA, ¿CÓMO SE RELACIONAN?
169NÚTRETE SIN EMPALAGARTE! 
170INNOVACIÓ I COMPETÈNCIA D’INFERMERIA EN L’ABORDATGE DE LA PATOLOGIA AL·LÈRGICA EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
171PROCESO PARTICIPATIVO PARA RECOGER PROPUESTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE DE CATALUÑA
172NENS I CUINA FREDA
173PROGRAMA PACIENT EXPERT®: UNA AJUDA PER DEIXAR DE FUMAR
174CORRELACIONA EL GRAU DE COMPLEXITAT DELS NOSTRES PACIENTS AMB EL SEU ESTAT FUNCIONAL?
175COBERTURA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL I TOS FERINA EN L’EMBARASSADA. COM HEM ANAT ELS ÚLTIMS ANYS?
176ABORDATGE DEL TABAQUISME EN PACIENTS AMB PATOLOGIA MENTAL GREU EN UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP)
177HÁBITOS Y SATISFACCIÓN SEXUAL EN UNA ZONA MEDITERRÁNEA.
178CONDUCTAS DE SALUD EN ESCOLARES
179EDUCACIÓ SANITÀRIA 2.0 - UN ESPAI VIRTUAL D’ALLETAMENT MATERN
180PROMOCIÓ I BENEFICIS DE L’EXERCICI FÍSIC EN DONES EN L’ETAPA POSTMENOPÀUSICA
181PROMOCIÓ I BENEFICIS DE L’EXERCICI FÍSIC EN DONES EN ETAPA POSTERIOR AL PUERPERI: PROJECTE D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT
182ESTÀ IMPLEMENTAT UN BON CONTROL DELS MEDICAMENTS TERMOLÀBILS EN UN EAP?
183LA SEGURETAT DEL PACIENT EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA: SISTEMA DE NOTIFICACIÓ D’INCIDENTS.
184EXPERIÈNCIA D’UNA CONSULTA DE MAPA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
185ANÁLISIS DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA SOBRE TABACO, ALCOHOL Y CANNABIS EN ALUMNOS DE 3º ESO REALIZADA POR EQUIPO DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
186DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD GRUPAL DE EJERCICIO FÍSICO DE MARCHA NÓRDICA EN PACIENTES EN EDAD AVANZADA DE LA POBLACIÓN
187SALVAR VIDAS ES COSA DE TODOS: PROYECTO GRUPAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE NUESTRO CENTRO DE SALUD.
188LES ALTERACIONS DE LA SON EN EL PACIENT DIABÈTIC
189LA INFERMERA EN LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER COLORECTAL A LA CONSULTA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
190IDENTIFIQUEM CORRECTAMENT LA FRAGILITAT EN ATENCIÓ PRIMÀRIA?
192TENIM CURA DE LES CURES?
193TELEMONITORITZACIÓ DE PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
194TÍTOL CONSULTA DE L’ADOLESCENT
195REFERENT DE SALUT EN UN ATENEU JUVENIL. QUÈ FA?
196L’ATENCIÓ PRIMÀRIA RESPIRA SALUT: MESURAR LA FUNCIÓ RESPIRATÒRIA AMB QUALITAT TAMBÉ ÉS POSSIBLE EN ATENCIÓ PRIMÀRIA!
197ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS CLINICOS DE PACIENTES CON HERIDAS Y EL USO DE APÓSITO DE FIBRAS POLIABSORBENTES CON TLC.
199PICTOGRAMES: MILLORA DE LA COMUNICIÓ I DISMINUCIÓ DE L'ANSIETAT EN PACIENTS AUTISTES AL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
200PERSPECTIVES I VIVÈNCIES DE PACIENTS EN SITUACIÓ DE COMPLEXITAT CLÍNICA EN L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA: REVISIÓ SISTEMÀTICA D’ESTUDIS QUALITATIUS.
201QUALITAT I SEGURETAT: ORDRE I NETEJA A LES CONSULTES D’UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
202MANCANCES EN L’ADHESIÓ TERAPÈUTICA DELS PACIENTS AMB CARDIOPATIA ISQUÈMICA.
203EL SEGUIMENT EN PACIENTS AMB CARDIOPATIA ISQUÈMICA A JUDICI.
204REPERCUSSIONS EN LA VIDA DIÀRIA DESPRÉS D’UN INFART.
205LA MALALTIA RENAL CRÒNICA DAMUNT LA TAULA: ESTÀ BEN CONTROLADA?
206GRAN COMORBIDITAT DELS PACIENTS RENALS I EL SEU IMPACTE CARDIOVASCULAR.
207EVOLUCIÓ JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA
208: ALFABETITZACIÓ EN SALUT I PRÀCTIQUES D’AUTOCURA EN PERSONES AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: MÉS ENLLÀ DE LA INFORMACIÓ.
209IMPLICACIONS DE L’ALFABETITZACIÓ EN SALUT EN LA PERSONA AMB MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
211UN PAS ENDAVANT EN LA GESTIÓ DE CASOS.
212CONSUM DE TABAC DELS JOVES DEL SECTOR D’INSTITUT BISAURA DE SANT QUIRZE DE BESORA
213ELS SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA D’ALTA HOSPITALÀRIA DE L’ALT PENEDÈS. UN RECURS TRANSITORI DE RECOLZAMENT PER PACIENTS CRÒNICS COMPLEXOS I MALALTIA CRÒNICA AVANÇADA, AMB COMPLEXITAT SOCIAL I SANITÀRIA.
214CONEIXEMENT DE LES HEPATITIS VÍRIQUES A LA POBLACIÓ ASIÀTICA D’UN CENTRE DE SALUT URBÀ DE BARCELONA
215PROJECTE “SORTIM RODANT”
216PREDICTORS DE MORTALITAT EN UN ANY A PACIENTS INCLOSOS A GESTIÓ DE CASOS. RESULTATS PRELIMINARS
217CONÈIXER PER MILLORAR: ESTUDI DESCRIPTIU DELS REGISTRES EN EL PLA DE DECISIONS ANTICIPADES DELS PACIENTS EN SITUACIÓ DE CONICITAT AVANÇADA
219LA SALUT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS MITJANÇANT LES NOVES TECNOLOGIES
220PACIENTS AMB MALALTIA CRÒNICA AVANÇADA. ESTUDI MULTIFACTORIAL.
221GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA: DEL PROCÉS D’AUTOREGULACIÓ PROFESSIONAL A LA IMPLEMENTACIÓ EN ELS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA.
222: “ANÀLISI DEL COST ENTRE CURES EN AMBIENT HUMIT: TRADICIONAL VERSUS TERÀPIA AL BUIT”
223LA INFERMERA DE PRIMÀRIA, AGENT FACILITADOR DEL DIÀLEG INTERGENERACIONAL
224PUBLICITEM LA KETA
225IMPLICACIÓ INFERMERA AMB ELS PACIENTS AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA
226¿PODEMOS MEJORAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EL CUIDADO DEL PIE DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA?
227INTERVENCIÓ PER MILLORAR LA INFRADETECCIÓ DE LA MALALTIA RENAL CRÒNICA.
228 DETECCIÓ EN CONSULTA D'INFERMERIA PEDIÀTRICA DE L'ADDICCIÓ AL MÓVIL. (ESTUDI DISSENY)
229INTEGRATS AMB LA RESIDÈNCIA
230CONEIXEMENTS SOBRE EL TABAC DE CARGOLAR DELS ALUMNES DEL SECTOR D’INSTITUT BISAURA DE SANT QUIRZE DE BESORA
231CONEIXEM LA POBLACIÓ QUE TENIM EN CURES PAL·LIATIVES A LA COMUNITAT?
232CRIBRATGE NUTRICIONAL EN EL PACIENT FRÀGIL A ATENCIÓ PRIMÀRIA
233 VISITA GRUPAL DELS 6 MESOS PER INFERMERIA PEDIÀTRICA. CAP LARRARD. BARCELONA
234DETECCIÓ DE CAIGUDES EN PACIENTS FRÀGILS
235IMPACTE D’UNA JORNADA DE FERIDES A L’AMBIT DE BARCELONA CIUTAT
236CONTROL TAO A UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) URBÀ – RURAL
237METODOLOGÍA PARA EL MAPEO DE LOS ACTIVOS DE SALUD EN UN ÁREA BÁSICA DE SALUD (ABS) URBANA.
238DERMATOPOROSIS EN EL PACIENTE
239HEALTH CONSENSUS INFERMERIA
240INICIEM AMB LA GESTORA DE CASOS
241L’ESCOLA DEL CUIDAR
243EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA PRE-ALT COMO INSTRUMENTO CUALITATIVO DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL.
244COL·LABORANT AMB ACTIUS COMUNITARIS PER A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE
245IMPACTE D’UNA CONSULTORIA DE FERIDES CRÒNIQUES EN UNA E.A.P “PROJECTE INNOVADOR”
246¿LA ATENCIÓN DOMICILIARIA INCREMENTA LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS ENFERMERAS DE UN CAP URBANO?
247DE REFERENT DE CRÒNICS A INFERMERA GESTORA DE CASOS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP).
248“SEXE SEGUR A ÒRRIUS”
250ANÀLISI DE L'ESDEVENIMENT CARDÍAC DEL PERSONAL SANITARI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA CIUTAT.
251AUTOCONTROL DELS FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR PER PART DEL PERSONAL SANITARI.
252ENFOCAMENT ASSISTÈNCIAL COMPARTIT I COL.·LABORATIU EN UN PACIENT MACA AMB UN EXTENS HEMATOMA SUBCUTANI DEGUT A UNA CAIGUDA EN UN PACIENT TRACTAT AMB ACENOCUMAROL
255”REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE GRUPOS PSICOEDUCATIVOS EN ADOLESCENTES: ANSIEDAD-DEPRESIÓN"
259ATENCIO A LA DEMANDA I RESOLUCIO DE INFERMERIA CAP MIAMI PLATJA (GENER 2010,2014,2017)
260HÀBITS D'ALIMENTACIÓ EN EL PERSONAL SANITARI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA CIUTAT.
261INTERVENCIÓ INFERMERA PER MODIFICAR ELS FACTORS MODIFICABLES DE RISC CARDIOVASCULAR.
262ANÀLISIS DEL PERFIL I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL D' INFERMERIA QUE OPOSITA A L' ICS.
264INCREMENT DE LA CAPACITAT RESOLUTIVA DE L’ATENCIÓ PRIMARIA MITJANÇANT L’EXPERTESA INFERMERA EN EL TRACTAMENT DE LA DIABETIS TIPUS 2
265PETJADES SALUDABLES: PROGRAMA MOU-TE A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE CAPELLADES
266TREBALL MULTIDISCIPLINARI AMB XARXA, ABORDATGE SOCIO SANITARI GESTORA DE CASOS-TREBALL SOCIAL

Plantilla RESUM Comunicació

Plantilla Comunicació PÒSTER