HORARI TALLER DOCENT
18 d'abril: 09.30-11.30h 1. Alimentació: noves mirades Elvira García
2. Qui cuida al pacient depressiu? Propostes per la potenciació del rol infermer en l'abordatge de la depressió en l’atenció primària Germán López
3. MPOC. Què fem? Què cal fer? Carme Grau i Núria Martín
4. Components de la relació tutor-alumne que afavoreixen l’aprenentatge Maria Sagrario Acebedo
18 d'abril: 11.45-13.45h 5. Prevenció d’amputacions per peu diabètic a l’atenció primària Rafael Medrano i José María Carpio
6. Mindfulness (la pràctica de l’atenció plena) Ana M. Soto
7. Atenció domiciliària: podem dibuixar el mapa de risc en seguretat dels pacients per implantar pràctiques segures? Núria Hernández
8. Estratègies i eines per una detecció precoç dels TCA Adrián Gimeno

ELVIRA GARCÍA

• Infermera
• Experta en nutrició energètica i vegana. Coach Teleológic. Mindful eating
• Fundadora de Art Cool Salud (Escola d’alimentació i coaching)

GERMÁN LÓPEZ

• Infermer
• Membre grup treball Salut Mental de l’AIFiCC

CARME GRAU

• Infermera
• Adjunta Líder d’Infermeria de l’Alt Camp Est/Montblanc

NÚRIA MARTÍN

• Infermera
• Màster en investigació en cures infermeres

MARIA SAGRARIO ACEBEDO

RAFAEL MEDRANO

• Diplomat en podologia i Infermeria

JOSÉ MARÍA CARPIO

• Diplomat en podologia i Infermeria

ANA M. SOTO

• Infermera de salut mental
• Centre psicoteràpia de Barcelona

NÚRIA HERNÁNDEZ

• Infermera
• Membre del Grup de Qualitat de l’AIFiCC

ADRIÁN GIMENO

• Psicoterapeuta